Inds

Acte normative

Legea nr. 254/2016 cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale

Hotărârea Guvernului nr. 959 din 06 decemrbie 2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie și cadastru și modificarea unor acte normative)

Hotărârea Guvernului nr. 458 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale

Hotărârea Guvernului nr. 459 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia

Hotărârea Guvernului nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora

Hotărârea Guvernului nr. 738 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare şi actualizare a metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile de date spaţiale

Hotărârea Guvernului nr. 254 din 27 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între
entitățile publice și terți

Hotărârea Guvernului nr. 683 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare

Hotărârea Guvernului nr. 212 din 30 martie 2022 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spaţiale ale Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru” și a Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic pentru datele spaţiale ale Agenţiei Geodeziei, Cartografie și Cadastru

Hotărârea Guvernului nr. 663 din 06 septembrie 2023 cu privire la Sistemul informațional geografic de stat „Geoportalul infrastructurii naționale de date spațiale”

Hotărârea Guvernului nr. 36 din 17 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea Conceptului
Sistemului informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale

Ordinul nr. 23/2020 al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la aprobarea mecanismului de monitorizare a implementării infrastructurii naționale de date spațiale

Ordinul nr. 61/2023 al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la crearea Grupurilor de lucru în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale

Ordinul nr. 79/2023 al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la aprobarea Ghidurilor în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale

Scroll to Top