Inds

Acte normative

Legea nr. 254/2016 cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale

Hotărârea Guvernului nr. 458 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale

Hotărârea Guvernului nr. 459 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia

Hotărârea Guvernului nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora

Hotărârea Guvernului nr. 738 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare şi actualizare a metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile de date spaţiale

Hotărârea Guvernului nr. 254 din 27 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între
entitățile publice și terți

Hotărârea Guvernului nr. 683 din 11 iulie 2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare

Ordinul nr. 66/2017 al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la crearea Grupului de lucru pentru partajarea seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente

Ordinul nr. 67/2017 al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la crearea Grupului de lucru tehnic pentru realizarea infrastructurii naționale de date spațiale

Ordinul nr. 68/2017 al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la crearea Grupului de lucru pentru ridicarea capacității în domeniu infrastructurii naționale de date spațiale

Ordinul nr. 23/2020 al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la aprobarea mecanismului de monitorizare a implementării infrastructurii naționale de date spațiale

Scroll to Top