Inds

Legislative and normative acts

Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale

Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale (Versiunea în limba rusă)

Hotărârea Guvernului nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora

Hotărârea Guvernului nr. 738 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare şi actualizare a metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile de date spaţiale

Hotărârea Guvernului nr. 459 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia

Hotărârea Guvernului nr. 458 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale

Scroll to Top