Inds

Acorduri tip și protocoale tehnice de partajare

ACORD (Unilateral) de partajare a seturilor de date spațiale și serviciilor de rețea

Protocolul tehnic de partajare a seturilor de date

ACORD (Bilateral) de partajare a seturilor de date spațiale și serviciilor de rețea

Protocol tehnic de partajare a datelor spațiale (pentru schimbul de date spațiale)

Scroll to Top