Inds

Toamnă bogată în evenimente în cadrul proiectului UE Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”

Lunile calde septembrie și octombrie din acest an au adus cu sine o multitudine de evenimente și activități, precum și rezultate frumoase, în cadrul proiectului UE Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, finanțat de UE și implementat de Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) a Republicii Moldova în parteneriat cu organizațiile omolog din Croația, Polonia și Regatul Țărilor de Jos. Următoarele activități merită a fi accentuate:
– Modelul de afaceri asociat serviciilor electronice și datelor ARFC a fost discutat în continuare, experții din Croația prezentând diverse modele de afaceri aplicabile. Din varietatea de opțiuni, ARFC urmează să aleagă cel mai potrivit model de afaceri, compatibil cu cadrul legislativ existent și ținând cont de specificul de lucru cu date spațiale și servicii de rețea,
– Au fost explorate și prezentate diverse instrumente online de lucru cu date spațiale, gama lor variind de la aplicații simple de vizualizare până la instrumente interactive sofisticate. Cele mai relevante exemple includ: geoportalurile (în calitate de sursă de bază de date spațiale), calculatoare pentru determinarea potențialului de energie solară pe acoperișuri, vizualizator de hărți din diferite perioade, dash-board-uri, etc.,
– Lucrul practic la proiectul pilot pentru testarea celor șase Ghiduri elaborate anterior în cadrul proiectului a demarat. Prima sesiune de instruire s-a axat pe aplicarea în practică a Ghidului de conversie analog – digitală a planurilor topografice pentru orașul Ungheni (Primăria or. Ungheni) și hărților forestiere (Î.S. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice – ICAS) pentru raionul Ungheni. Ulterior, a doua sesiune a decurs sub genericul ”Elaborarea modelelor de date” pentru alte tipuri de date, si anume: localități – unități teritorial administrative (Agenția Servicii Publice/Departamentul Cadastru), drumuri (Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor – ASD) și arealuri de sol (Î.S. Institutul de Proiectare și Organizare a Teritoriului – IPOT). Colegilor de la instituțiile participante la proiectul pilot li s-au alăturat alți colegi de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Î.S. INGEOCAD și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care au efectuat aceleași exerciții pe datele cu care lucrează. Proiectul pilot va continua cu aplicarea în practică a celorlalte Ghiduri.
– În perioada dată, două vizite de studiu au fost organizate în Croația și Polonia, cu participarea funcționarilor de la ARFC, Î.S. INGEOCAD, Î.S. IPOT, Agenția Servicii Publice/Departamentul Cadastru, Î.S. ICAS, Î.S. ASD, Cabinetul Prim-ministrului și Primăria or. Ungheni. În Croația, colegii moldoveni au avut ocazia să afle cele mai bune practici și experiențe de lucru și colaborare la următoarele instituții: Administrația Geodezică de Stat, Agenția de Plăți în Agricultură, Piscicultură și Dezvoltare Rurală, Primăria or. Zagreb, Facultatea de Geodezie de la Universitatea din Zagreb și Oficiul Cadastral din Zadar. În Polonia, participanții au avut ședințe de lucru la Oficiul Central de Geodezie și Cartografie, Inspectoratul principal de monitorizare a mediului, Ministerul Agriculturii și Primăria or. Varșovia. Ambele instituții gazdă au prezentat geoportalurile deținute, exemple și soluții practice în domeniul serviciilor de rețea, date vectoriale și raster, utilizarea infrastructurii de date spațiale în planurile de dezvoltare a teritoriului și planificare spațială, metodologia de achiziție și verificare a datelor, precum și proiectele implementate, finanțate din fonduri structurale europene.
– La sfârșitul lunii octombrie 2022, ARFC împreună cu partenerii de proiect din statele membre UE au organizat în comun o conferință internațională, pentru a promova principiile de bază ale Infrastructurii naționale de date spațiale (INDS), utilizarea datelor spațiale și a serviciilor de rețea aferente din prima sursă, în scopul evitării dublării datelor spațiale în cadrul instituțiilor de stat care lucrează cu ele. Evenimentul dat a reunit reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor implicate în implementarea INDS, autorităților publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai mediului academic, experți naționali și internaționali, și a oferit o platformă de discuții și schimb de experiență, precum și un spațiu de interacțiune cu parteneri din străinătate și anume Croația și Polonia, care și-au împărtășit propria experiență privind implementarea INDS și procesul de evoluție a datelor spațiale deschise.
Proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de consorțiul condus de Administrația Geodezică de Stat din Croația, în calitate de instituție lider din partea statelor membre UE, cu sprijinul Oficiului Central de Geodezie și Cartografie din Republica Polonă și Agenției pentru Întreprinderi din Regatul Țărilor de Jos, în calitate de parteneri juniori din partea statelor membre UE, pe când Agenția Centrală de Finanțe și Contractare din Croația asigură suport la managementul administrativ și financiar al proiectului.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați persoana de contact: Tatiana Cebotari, asistenta Consilierei Rezident de Twinning, cebotari.tanea81@gmail.com ; +373 69237979.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top