Inds

Activități realizate de proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” la final de an

Suplimentar la ciclul de instruiri desfășurate în noiembrie și decembrie 2022 în cadrul proiectului pilot, Agenția Relații Funciare și Cadastru în parteneriat cu proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, finanțat de UE, au continuat implementarea activităților prevăzute în planul de lucru. Mai exact:

– În baza proiectului de Programul de Stat privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale (INDS) și a Planului de Acțiuni INDS aferent, au fost analizate și identificate cele mai potrivite activități pentru grupurile de lucru existente în sectorul dat: Grupul de Lucru tehnic, Grupul de Lucru pentru  partajarea datelor și Grupul de Lucru pentru consolidarea capacităților. Fiecare din aceste trei Grupuri de Lucru urmează să fie convocate și să discute modalitățile de implementare a activităților/sarcinilor atribuite.

– A fost extins lucrul la elaborarea Modelului de Afaceri și Planului de Afaceri pentru datele spațiale și serviciile electronice ale ARFC, prin continuarea discuției despre diverse tipuri de modele de afaceri, aplicabile în cazul autorităților naționale de cartografiere și cadastru din statele membre UE. Se încearcă a identifica cel mai bun scenariu al unui Model de Afaceri potrivit pentru circumstanțele și realitățile existente în Republica Moldova.

– Experții din cadrul Administrației Geodezice de Stat din Croația au continuat să acorde suport la implementarea proiectului de dezvoltare a noului Geoportal INDS, Platformei de colaborare in domeniu si paginii web informative. În primele luni ale anului viitor, Agenția Relații Funciare și Cadastru planifică să organizeze două cursuri de instruire a câte 5 zile fiecare: pentru administratorii și persoanele implicate în gestionarea geoportalului INDS și pentru utilizatorii acestui Geoportal și a Platformei de colaborare pentru INDS. Respectiv, la moment au fost revizuite materialele de instruire care urmează a fi folosite în luna februarie 2023, oferindu-se sugestii de îmbunătățire a materialului teoretic, plus exerciții practice de implementare.

Proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) a Republicii Moldova, în parteneriat cu organizații omolog din Croația, Polonia și Regatul Țărilor de Jos.

Pentru informație detaliată, vă rugăm să vă adresați la persoana de contact: Tatiana Cebotari, asistenta Consilierei rezident de Twinning, cebotari.tanea81@gmail.com; +373 69237979.

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top