Consiliul infrastructurii naționale de date spațiale s-a întrunit astăzi în cadrul unei ședințe ordinare

Evoluția recentă a infrastructurii naționale de date spațiale (INDS) și  programul de dezvoltare a acesteia discutate astăzi, 22 septembrie curent, de către Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale.

 

   Participanții prezenți au fost delegați de către entitățile publice, structurile reprezentative ale autorităților publice locale și societatea civilă, învestite cu responsabilități în procesul realizării infrastructurii naționale de date spațiale.

 

   În cadrul ședinței Ivan Danii, directorul general al Agenției a prezentat activitățile desfășurate pentru dezvoltarea Infrastructurii de Date Spațiale, oferind informații detaliate cu privire la evoluția acesteia și provocările identificate.

 

   Au avut loc discuții și întrebări din partea membrilor Consiliului cu privire la acest subiect. S-au identificat acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătățirea INDS. Au fost stabilite aspecte și recomandările pentru viitoarele acțiuni.

 

   Totodată, a fost prezentat programul privind direcțiile și prioritățile pentru dezvoltarea INDS. Au fost stabilite modalitatea de implementare și responsabilități pentru punerea în practică a proiectelor și inițiativelor incluse în program.

 

   Subliniem că, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 459/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, Consiliul INDS are un rol esențial în dezvoltarea și implementarea infrastructurii de date spațiale.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top