Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți
      https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNRHVSS2kxRW4xU3M

  
  Proiectul Hotărârii Guvernului


       https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNem94dnBKc0wzN1U

 
 Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiectul Hotărârii Guvernului 


       https://drive.google.com/open?id=0B0JQSJJ1mulNcDVrdzVYbnN1eGM

 
 Nota informativă la Proiectul Hotărârii Guvernului