Proiecte de acte legislative şi normative
https://sites.google.com/site/datespatiale/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-legislative-si-normative
Proiectul Strategiei de dezvoltare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în perioada 2016 - 2026