Acte legislative şi normative
      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367941 


Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale      http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=367941&lang=2 


Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale (Versiunea în limba rusă)      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371631 

Hotărârea Guvernului nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371632 

Hotărârea Guvernului nr. 738 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare şi actualizare a metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile de date spaţiale      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370807 

Hotărârea Guvernului nr. 459 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia


      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370806 

Hotărârea Guvernului nr. 458 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374805 

Hotărârea Guvernului nr. 254 din 27 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376451 

Hotărârea Guvernului nr. 683 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372320 

Ordinul nr. 66 cu privire la crearea Grupului de lucru pentru partajarea seturilor de date

spațiale și a serviciilor aferente      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372321 

Ordinul nr. 67 cu privire la crearea Grupului de lucru tehnic pentru realizarea infrastructurii naționale de date spațiale      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372328 


Ordinul nr. 68 cu privire la crearea Grupului de lucru pentru ridicarea capacității în domeniu