Acte legislative şi normative
      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367941 


Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale      http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=367941&lang=2 


Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale (Versiunea în limba rusă)      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371631 

Hotărârea Guvernului nr. 737 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371632 

Hotărârea Guvernului nr. 738 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare şi actualizare a metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile de date spaţiale      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370807 

Hotărârea Guvernului nr. 459 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale, precum și a componenței acestuia


      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370806 

Hotărârea Guvernului nr. 458 pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale