Acte legislative şi normative
      http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367941 


Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale      http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=367941&lang=2 


Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale (Versiunea în limba rusă)